Nocturnes: Dones treballadores de nit

Les ciutats i els territoris s’han desenvolupat seguint un model patriarcal i capitalista que ha privilegiat l’esfera del treball productiu remunerat i un model urbà que ha segregat funcions (feina, cures, compres, educació…), creant un model de ciutat que no sempre teixeix ni respon a les necessitats de la vida quotidiana. A més, aquest model ha sigut pensant en la vida de dia, en el funcionament de les ciutats a certes hores, i només planificant la nit pensant en proporcionar activitats d’oci, consum i diversió, majoritàriament basades en una visió androcèntrica, sexista i heterosexual, excloent a una gran diversitat de persones. En conseqüència, els entorns urbans no responen a la vida quotidiana de les persones, que utilitzen la ciutat de nit, no per diversió sinó per obligació. És a dir, a les persones que treballen de nit, i en especial, a les dones treballadores de nit, que són les que s’enfronten en major mesura a problemes de mobilitat, por, assetjament sexual i conciliació de la vida personal i familiar.

Fa un any, Col·lectiu Punt 6 en col·laboració amb Fundació Àmbit Prevenció, la Secretaria de la Dona de CC.OO., Ca la Dona, Irídiai el Grup de Treballadores de Nit de l’Hospital de Bellvitge, vam iniciar un projecte d’investigació-acció feminista i participativa, sota el nom “Dones transgressores d’espais i temps: la vida quotidiana diürna i nocturna de les dones que treballen de nit”. El projecte és part de la tesi doctoral en planificació urbana de la nostra companya, Sara Ortiz Escalante, que està fent a la University of British Columbia, i té el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

L’objectiu del projecte és analitzar i visibilitzar quins aspectes dels disseny de les ciutats i dels seus sistemes de mobilitat afecten a la vida quotidiana de les dones que treballen de nit. 24 dones que treballen a diferents llocs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en neteja, salut, geriatria, emergències socials, seguretat i treball sexual, han sigut co-investigadores del projecte. Durant aquest any hem realitzat diferents tallers de recollida i anàlisi de dades, que inclouen tallers de la xarxa de la vida quotidiana, mapes perceptius, mapes corporals, o recorreguts nocturns de reconeixement. Actualment, estem treballant en l’anàlisi i la difusió de resultats i per això, estem elaborant col·lectivament vídeos participatius amb el suport de la Cooperativa de Tècniques.

DCIM100GOPROG0061018.

DCIM100GOPROG0051004.

El projecte visibilitza quins elements influeixen en el dia a dia de les dones que treballen de nit: la limitació d’horaris i accés nocturn al transport públic, la por i la percepció de seguretat tant al transport públic tant als recorreguts a peu, els elements de l’espai públic que incrementen la percepció d’inseguretat de les dones, els impactes tant en la salut física i emocional, com en les relacions familiars i socials, així com el masclisme i l’assetjament sexual al que s’enfronten motles treballadores de manera quotidiana, tant a l’espai públic com a l’àmbit laboral.

Esperem poder compartir aviat els vídeos i els resultats d’aquest treball col·lectiu.

 

donesnit2jpg

donesnit1