Arquitectura i planificació urbana

Assessorament per a la inclusió de la perspectiva de gènere en Plans Urbanístics

Revisió integral de documents, elaboració de recomanacions i acompanyament en la reformulació dels plans per l’aplicació del principi d’igualtat de gènere i el seu impacte en totes les escales de la planificació urbana.

Diagnòstic i Auditories d'avaluació urbana amb perspectiva de gènere

Estudis sobre la situació, l’ús o les necessitats d’un espai concret, un barri o una xarxa de mobilitat quotidiana. Aplicació d’indicadors de qualitat urbana de l’espai i de la gestió amb metodologies participatives que inclouen a la comunitat i l’administració pública.

Desenvolupament de projectes de coeducació a patis i camins escolars 

Anàlisi de l’ús i la convivència pel re-disseny dels patis escolars i la identificació i la posada en funcionament de camins escolars segurs a partir del treball realitzat de forma participativa, amb tota la comunitat educativa.

Auditories de Seguretat urbana

Diagnosi i anàlisi integral dels aspectes socials, físics i funcionals que condicionen la (in)seguretat a l’espai, aplicant un enfocament de gènere interseccional i amb mètodes participatius: marxes exploratòries, grups de discussió, mapes comunitaris, etc.