Nocturnes: Dones treballadores de nit

Les ciutats i els territoris s’han desenvolupat seguint un model patriarcal i capitalista que ha privilegiat l’esfera del treball productiu remunerat i un model urbà que ha segregat funcions (feina, cures, compres, educació…), creant un model de ciutat que no…