Recerca

Foto biblioteca

Desenvolupament d’estudis i investigacions

Realització d’estudis i recerca-acció sobre temes relacionats amb l’urbanisme (habitatge, suburbis, seguretat, qualitat de vida, indicadors urbans, etc.) que vinculen la teoria i la pràctica urbanística, i contribueixen a la transformació social.