Jornades i seminaris

Des de 2011 la nostra cooperativa organitza congresos, jornades i seminaris, sobre urbanisme amb perspectiva de gènere, amb l’objectiu de treballar per aproximar la nostra visió a altres col·lectius.

Jornada (Octubre 2011):jornadas-estudis-urbans-genere-i-feminisme-punt-6

Estudis urbans, gènere i feminisme

imagen blanca