Sensibilització

Recorreguts, xerrades i exposicions

Desenvolupament de materials per difondre criteris i experiències d’urbanisme amb perspectiva de gènere i visibilitzar el paper de les dones com a constructores de ciutat a través dels recorreguts explicatius, xerrades i exposicions.