Visió de Punt 6

Creiem que és necessari repensar els diferents espais des de nous paradigmes per trencar amb discriminacions i jerarquies i poder dur a terme una transformació social. Per fer-ho, apostem per l’economia solidària, és a dir, aquella que prioritza la vida de les persones, al llarg del disseny i desenvolupament de tots els nostres projectes.

Transversalización de Género - Punt 6

Treballem des de la perspectiva de gènere interseccional per visibilitzar les diferents posicions de poder i com aquestes influeixen en l’ús i la configuració dels espais. I ho fem mitjançant l’acció comunitària, per promoure la diversitat social i sense discriminacions.

Sostenibilidad - Punt 6

Utilitzem l’Arquitectura de Proximitat i l’Urbanisme Quotidià per de-construir i repensar els espais domèstics, comunitaris i públics en funció de les necessitats, usos i desitjos de les persones que els habiten. Per a això partim d’una postura respectuosa amb el medi ambient, entenent la sostenibilitat com un criteri bàsic del desenvolupament.

Metodologías - Punt 6

Abordem els projectes des d’una perspectiva holística i desenvolupem metodologies pròpies (quantitatives, qualitatives i participatives) que s’adapten al context i les persones on anem a treballar. I per això utilitzem la participació com a eina essencial del nostre treball, donant veu a les persones de les comunitats, doncs elles són les màximes expertes sobre els territoris que habiten.