Dones Treballant


Guia de reconeixement urbà amb perspectiva de gènere.

La guia “Dones Treballant” és una eina per a donar visibilitat en les experiències i els coneixements de les dones en l’àmbit de l’urbanisme, però també per a qüestionar aquesta divisió del treball i reivindicar entorns on les tasques domèstiques i de cura es comparteixin socialment i no continuïn sent una responsabilitat exclusiva de les dones.

Aquesta guia s’ha creat perquè les associacions i grups de dones que desitgin participar en la transformació urbana i en la millora física i social del seu entorn puguin prendre aquesta guia i utilitzar-la en els barris, pobles o ciutats on viuen. Aquesta guia també és una eina per a aconseguir que els processos participatius en l’àmbit urbanístic es converteixin en processos participatius transformadors, on les dones siguin agents actius en l’anàlisi i la millora de l’entorn.

L’enfocament d’aquesta guia és en els grups de dones, però conté eines que poden ser utilitzades per altres grups de base, que vulguin participar en la transformació urbana del seu entorn.

Les eines que es presenten serveixen perquè les persones que les usen puguin prendre consciència del coneixement que tenen dels seus barris i entorns, i per a fer un diagnòstic urbà dels entorns analitzats des de la perspectiva de gènere. La guia inclou principalment les eines (activitats) que es poden utilitzar en les diferents fases d’un diagnòstic (1. Informem-nos, 2. Descrivim i analitzem el nostre entorn quotidià, 3. Compartim la nostra experiència, 4. Continuem treballant) i un apartat d’Experiències on s’exemplifica l’aplicació d’aquestes eines.

Autores: Col·lectiu Punt 6

Any: 2011

Pàgines: 122

ISBN: 978-84-616-6333-0

Editorial: Comanegra

Share