Entorns habitables


Auditoria de seguretat urbana amb perspectiva de gènere en l’habitatge i l’entorn.

L’Auditoria de seguretat urbana amb perspectiva de gènere en l’habitatge i l’entorn és una eina de diagnòstic urbà que analitza la seguretat de les persones. Es basa en una anàlisi integral dels aspectes socials, físics i funcionals que condicionen la percepció de seguretat en l’espai aplicant una perspectiva de gènere interseccional.

L’Auditoria implica un treball conjunt entre el personal tècnic, les organitzacions de dones, altres organitzacions de la societat civil i altres persones que treballen en el territori i tinguin un coneixement de la realitat del context, en col·laboració amb l’equip facilitador i redactor de l’Auditoria.

En aquesta guia podeu trobar un marc teòric sobre seguretat i habitatge amb perspectiva de gènere, un conjunt d’eines participatives per a poder diagnosticar les percepcions de seguretat en un context donat, i un apartat d’estratègies i actuacions concretes a desenvolupar per a intervenir en el territori i millorar la percepció de seguretat. La guia inclou l’aplicació d’algunes actuacions proposades en el context específic de Cali, Colòmbia, on es va dur a terme un projecte que va inspirar aquesta publicació. La guia també recull experiències específiques d’habitatge i seguretat amb perspectiva de gènere que s’han desenvolupat en diferents contextos en l’àmbit internacional.

Autores: Col·lectiu Punt 6

Pàgines: 170 

Any: 2017

ISBN: 978-84-617-7653-5

Editorial: Col·lectiu Punt 6

Share