Mobilitat quotidiana amb perspectiva de gènere


Guía metodológica para la planificación y el diseño del sistema de movilidad y transporte.

Aquesta guia metodològica té com a objectiu proporcionar conceptes i eines d’anàlisis, aplicació, avaluació i seguiment per a integrar la perspectiva de gènere en els sistemes de mobilitat i transport. Està estructurada d’acord amb els diferents passos a seguir en la planificació de la mobilitat amb perspectiva de gènere, amb un marc conceptual sobre la mobilitat amb perspectiva de gènere que defineix les 5 qualitats, amb eines per a realitzar un diagnòstic de la mobilitat, amb una secció per a l’aplicació de la perspectiva de gènere en la mobilitat on es proposen transformacions del sistema de mobilitat a diferents escales a través de 10 criteris de gènere i finalment, amb indicadors de monitoratge i seguiment de la mobilitat amb perspectiva de gènere.

Aquesta guia s’ha elaborat al costat de la Secretaria de Transports i Obres Públiques de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires i CAF Banc de Desenvolupament d’Amèrica Llatina. La guia inclou l’aplicació a un cas d’estudi a la ciutat de Buenos Aires.

Autores: Col·lectiu Punt 6 Sara Ortiz Escalante Adriana Ciocoletto Marta Fonseca Roser Casanovas Blanca Valdivia Colaboradores: Luciana Pacheco Julieta Bramuglia Angie Palacios

Pàgines: 106

Any: 2021

Dipòsit legal: DC2021000684

ISBN: 978-980-422-228-3

Editorial: CAF

Share