Patis coeducatius


Guia per a la transformació feminista dels espais educatius.

Aquesta guia va dirigida a totes les persones que tinguin interès en posar una mirada feminista al pati de l’escola per a treballar des d’aquest espai en la transformació coeducativa de l’escola i dels espais educatius.

És una proposta metodològica per al canvi i la reflexió que ofereix eines per fer aquesta transformació de manera comunitària. Per a nosaltres, els patis coeducatius són espais dissenyats físicament i concebuts col·lectivament que promouen les relacions igualitàries i busquen trencar amb les jerarquies socials establertes. Són un procés viu i dinàmic en constant revisió, un camí per al canvi que implica el dins i el fora, i que es converteix en la llavor per transformar les relacions de gènere que es perpetuen en la nostra societat i que es reflecteixen des de la infància. 

Autores: Col·lectiu Punt 6 y Coeducacció

Pàgines: 126

Any: 2020

EAN: 9788409204137

Share