Infografia Dones i persones no binàries en bici


Infografia de l’estudi participat de mobilitat ciclista a Barcelona des d’una perspectiva feminista.

L’objectiu d’aquest treball és visibilitzar els resultats de l’estudi que mostra les diferències i desigualtats de gènere existents en la mobilitat ciclista, a través de l’anàlisi de dades quantitatives i qualitatives de dones i persones no binàries que es mouen per Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Any: 2019

Subvencionat per: Ajuntament de Barcelona

Share