Dones i Persones no Binàries amb bici 2019, 2020 i 2021. Estudi de mobilitat ciclista a Barcelona des d’una perspectiva feminista


Póster difusió de l’encuesta 2021. / Il·lustració: Tonina Matamalas, Disseny: Odile Carabantes.

Els anys 2019, 2020 i 2021 Col·lectiu Punt 6 ha realitzat l’estudi sobre la mobilitat ciclista de les dones i persones no binàries a Barcelona amb l’objectiu de recopilar dades quantitatives i qualitatives, visibilitzant temes de la mobilitat ciclista des d’una perspectiva feminista.

La metodologia inclou una enquesta en línia adreçada a dones i persones no binàries que es desplacen per la ciutat i l’àrea metropolitana de Barcelona, tant si van amb bici com sinó. I es complementa amb tallers i recorreguts participatius amb ciclistes per recollir i analitzar des d’una perspectiva feminista interseccional les experiències diverses amb bici a la ciutat. Aquest estudi contribueix a la producció de coneixement de la mobilitat ciclista que existeix en el nostre territori i en altres. 

Any: 2019, 2020 i 2021

Clienta: Projecte elaborat pel Col·lectiu Punt 6 amb una subvenció d’activitats de l’Ajuntament de Barcelona

Share

Fotos: Póster difusió Bicirutes feministes. / Il·lustració: Tonina Matamalas, Disseny: Odile Carabantes.