Estudi dels equipaments de Barberà del Vallès des d’una perspectiva de gènere


Foto: Equipament Barberà del Vallès

L’objectiu principal d’aquest estudi era analitzar aspectes de la configuració interior i exterior, els usos i la gestió de les tres escoles d’ensenyament artístic de la ciutat, per a valorar propostes que millorin les activitats quotidianes de les persones usuàries i de les persones treballadores.

Analitzar els equipaments des de la perspectiva de gènere serveix per veure com s’adapta la configuració física de l’espai i la seva gestió a les persones que utilitzen els equipaments (alumnat, professorat i altres persones treballadores), identificant les necessitats que no estan cobertes i podent elaborar propostes de millora. Els equipaments objecte de l’estudi van ser l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol, l’Aula Municipal de Teatre de Lleida i Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida. La metodologia emprada va incloure la revisió de documentació dels equipaments, observació participant a través de visites tècniques als equipaments i tallers participatius amb persones usuàries i treballadores. L’informe final va incloure resultats en relació amb la gestió, la ubicació, els espais intermedis i els espais interiors dels equipaments culturals. 

Any: 2018

Clienta: Ajuntament de Barberà del Vallès

Compartir