Execució del Pla de Barris a Sant Joan de Mediona amb perspectiva de gènere i sostenibilitat


Pla resum de la diagnosi participada

El projecte va consistir en l’assessorament, la coordinació i l’acompanyament en la redacció i execució dels projectes (d’urbanisme i arquitectura) que es necessiten per a la finalització de les obres del Pla de Barris a Sant Joan de Mediona i amb la incorporació de la perspectiva de gènere, com una oportunitat de transversalitzar el camp 6 de la Llei de Barris.

El conjunt de treballs objecte d’aquest encàrrec inclou la re-urbanització de carrers, la millora de l’entorn del nucli, l’adequació d’una plaça i la rehabilitació d’un edifici singular, incorporant criteris des d’una perspectiva de gènere. En la proposta presentada pel Col·lectiu Punt 6 es van incorporar també criteris de sostenibilitat (amb l’assessorament de Silvestrina SCML) i d’accessibilitat (amb consultes a ECOM). Es va realitzar una diagnosi comunitària per definir la finalitat i els àmbits dels projectes que estaven per redactar, acabar de validar els projectes redactats o valorar si els projectes en general i en particular permeten fer canvis o adequacions per atendre les necessitats derivades de l’anàlisi de gènere i sostenibilitat proposada en aquest treball. Es va fer una revisió dels projectes redactats per poder incloure els mateixos criteris i els requisits que hagin de complir-se per indicacions de la Generalitat. Dins d’aquest encàrrec Col·lectiu Punt 6 ha desenvolupat assessorament en la selecció dels equips redactors que garanteixin la incorporació d’aquests criteris: Equal Saree, Bestraten Hormias arquitectura SLP i Arquitectura Entre Vinyes

Any: 2020

Clienta: Ajuntament de Sant Joan de Mediona

Col·laboració amb: Silvestrina SCML, ECOM, Equal Saree, Bestraten Hormias arquitectura SLP i Arquitectura Entre Vinyes

Compartir