Formació en Tècniques Participatives pel diagnòstic de l’entorn urbà


L’objectiu de la formació era aportar eines teòriques i pràctiques per a elaborar diagnòstics urbans a través de la participació comunitària.

La formació estava dirigida a personal tècnic de l’Agència de Salut de Barcelona. La formació va consistir en dues sessions de quatre hores cadascuna. En les sessions es va treballar per a introduir conceptes de la participació comunitària amb perspectiva de gènere interseccional, proporcionar diferents eines per a realitzar diagnòstics comunitaris i mostrar casos pràctics per a exemplificar la idoneïtat de cada tècnica segons el context social, temporal i urbà i els objectius del projecte.

Any: 2022

Clienta: Agència de Salut de Barcelona

Compartir