Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Calvià en matèria d’Impacte de Gènere


L’objectiu de l’encàrrec era analitzar les actuacions del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi, que es trobava en fase de redacció, per a identificar possibles impactes negatius d’aquestes actuacions des de la perspectiva de gènere i proposar modificacions per neutralitzar aquest impacte.

La metodologia que s’ha utilitzat ha estat una combinació d’anàlisi documental, observacions en el territori, tallers participatius amb dones residents en diferents nuclis i amb personal tècnic procedent de diferents àrees de l’Ajuntament, tres recorreguts exploratoris per diferents nuclis del municipi i dos tallers de validació del diagnòstic amb dones veïnes i amb personal tècnic.

La principal aportació del treball és la proposta del treball en el territori a partir de la identificació i consolidació de centralitats quotidianes en els diferents nuclis.

Any: 2021

Clienta: Ajuntament de Calvià

Share