Equip del Col·lectiu Punt 6

Cooperativa

Som una cooperativa de treball associat formada per arquitectes, sociòlogues i urbanistes de procedències diverses. Portem treballant des del 2005 i en 2016 ens constituïm com a cooperativa.

Treballem per repensar els espais domèstics, comunitaris i públics des d’una perspectiva feminista, amb més de 400 projectes desenvolupats en l’àmbit local, estatal i internacional.

Vam néixer després de l’aprovació l’any 2004 de l’anomenada Llei de Barris. Una normativa pionera que posava en marxa mesures socials i urbanes, i que constava de 8 punts bàsics a desenvolupar, sent el camp 6, l’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i els equipaments. D’aquí, el nostre nom.

Des de llavors no hem parat: dinamitzant tallers, elaborant guies, impartint formacions, investigant, fent consultaries urbanes, auditories i tota una sèrie de projectes, accions i activitats, amb un únic objectiu: transformar espais i territoris des d’una perspectiva ecofeminista, posant la sostenibilitat de les vides en el centre.


Visió de Punt 6

Considerem que és necessari repensar els diferents espais per a trencar amb discriminacions i jerarquies i poder dur a terme una transformació física i social. Abordem els projectes des d’una perspectiva feminista interseccional per a visibilitzar desigualtats i estructures de poder, i com aquestes influeixen en l’ús i la configuració dels espais.

Treballem els espais domèstics, comunitaris i públics en funció de les necessitats, usos i desitjos de les persones que els habiten, integrant les cures, la percepció de seguretat i la participació comunitària com a eixos transversals. Partim dels principis de l’ecofeminisme entenent que les persones som interdependents i ecodependents i aproximant-nos a l’entorn des d’una mirada ecosistèmica.

Desenvolupem metodologies pròpies (quantitatives, qualitatives i participatives) que s’adapten al context i les persones on treballarem. Per això, la participació és una eina essencial del nostre treball, ja que les persones de les comunitats, són les màximes expertes sobre els territoris que habiten.

Aprenem de l’economia social i feminista, que prioritza la vida de les persones.

En aquest vídeo t’expliquem la nostra visió de l’Urbanisme Feminista


Equip

Les Punt 6 som un col·lectiu de dones diverses, amb edats que van dels 29 als 59; algunes hem nascut en diferents territoris de Catalunya, però també a Buenos Aires, Pitalito (Colòmbia), Trujillo (el Perú) i Móstoles (Madrid); hem viscut en ciutats com Mèxic DF, Vancouver, Berlín, Boston, Viena, Medellín o Madison.

Tenim trajectòries vitals diferents que estan travessades pels nostres diferents rols de cuidadores, les nostres migracions i els diferents territoris que habitem. La nostra diversitat ens ha ensenyat a ampliar les mirades, però totes compartim el compromís amb la transformació feminista dels espais de vida.

Roser Casanovas

Sòcia fundadora

Arquitecta per l’ETSAB (2008). Màster de Laboratori de l’Habitatge del Segle XXI per la FPC (2010) amb la tesina “La gestió de la vida quotidiana a les colònies tèxtils catalanes” i Màster d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC (2017) amb la tesina “Viure la utopia. Aprenentatges per la gestió de la vida quotidiana”.

Adriana Ciocoletto

Sòcia fundadora

Arquitecta i urbanista per la FADU-UBA (1997), Màster per la Universitat de Barcelona (2003) i Doctora (2014) per la Universitat Politècnica de Catalunya (2014) amb la tesi “Urbanismo para la vida cotidiana: Herramientas de análisis y evaluación urbana desde la perspectiva de género”. 

Marta Fonseca Salinas

Sòcia fundadora

Arquitecta per la Universitat Nacional de Medellín, Colòmbia (1988). Experta en la implementació i l’aplicació de la perspectiva de gènere interseccional en el projecte arquitectònic i urbà des de 2004 i en àmbits propis i transversals a aquestes disciplines com el disseny, la participació, la reivindicació i la recerca.

Sara Ortiz Escalante

Sòcia fundadora

Sociòloga per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000), Diplomada en Relacions de Gènere per la Universidad Nacional Autonoma de Mèxic (2005), Màster en Urban Planning per la University of Illinois (2009) i PhD in Planning per la University of British Columbia (2019) amb la tesi “A Feminist Participatory Action Research with women nightshift workers”.

Blanca Valdivia Gutiérrez

Sòcia fundadora

Sociòloga urbana per la Universitat Complutense de Madrid i Doctora en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica per la Universitat Politècnica de Catalunya amb la tesi “La ciutat cuidadora. Qualitat de vida urbana des d’una perspectiva feminista”.

Karina Díaz Abanto

Comptable – Administrativa per la “Universitat Peruana els Andes” (2015) i l’“Institut Públic Tecnològic Argentina” (2007). Des de 2021 formo part de l’equip de Punt 6.

Sara Carbonell Curralo

Integradora social (2015), Educadora Social (2020) i postgrau en Salut Mental Comunitària (2021). Formada en perspectiva de gènere i violències masclistes entre altres temes, he desenvolupat la meva vida professional al voltant de l’educació per a la salut, especialment sobre els àmbits de la salut sexual i reproductiva, el consum de substàncies i la salut mental.

Magda Isart Bosch

Arquitecta graduada en Arquitectura per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC).

Ainara Navarrete

Sociòloga per la Universitat de Barcelona (UB) i realitzant actualment el Màster d’Estudis Territorials i de Planificació (METiP) en la UAB. Col·laboro amb Col·lectiu Punt 6 des de 2016.


Enxarxades

Formem part de:

La Insòlita és una xarxa de cooperació feminista, un espai de trobada, reflexió i cures que permet a totes les associades desenvolupar eines que permetin el suport mutu i l’establiment de sinergies que sorgeixin des de la intercooperació i la col·lectivització de problemàtiques compartides. Està formada per Candela, Col·lectiu Punt 6, Coeducació, Cooptècniques, Nus i la Raposa.

Un grup d’activistes feministes, organitzacions i associacions que treballen al Mediterrani en el dret a la ciutat i la justícia espacial des d’una perspectiva feminista.

La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) es una red abierta, flexible y diversa de organizaciones de la sociedad civil y de gobiernos locales comprometidos con la acción política y el cambio social a través de la promoción, defensa y cumplimiento del Derecho a la Ciudad.

Un grup d’activistes feministes, organitzacions i associacions que treballen al Mediterrani en el dret a la ciutat i la justícia espacial des d’una perspectiva feminista.


Reconeixaments