Acció i participació comunitària

Processos participatius per a identificar les diferents necessitats de la comunitat en relació amb els usos i configuració de l’espai. Es combina el coneixement tècnic amb l’ús de metodologies participatives. En cada projecte s’evidencia el vincle entre la configuració física i funcional dels espais i la vida quotidiana, posant en relleu les experiències de diferents persones i les necessitats vinculades amb els treballs de cures i les percepcions de les violències de gènere.