Diagnòstic i auditories

Anàlisi d’un espai o territori concret (barri, municipi, escala supramunicipal) per a avaluar de manera integral els aspectes socials, físics i funcionals des d’una perspectiva de gènere interseccional, aplicant mètodes participatius (marxes exploratòries, tallers participatius, grups de discussió, mapes comunitaris, etc.) i amb l’objectiu d’identificar criteris i elaborar propostes específiques i transformadores.