Formació i sensibilització

Accions formatives i de sensibilització sobre urbanisme feminista, mobilitat, habitatge, metodologies participatives i dimensió espacial de les cures des d’una perspectiva de gènere interseccional. Dirigides i adaptades a diferents tipus de públic (personal tècnic, estudiants i activistes) combinant una part teòrica amb exercicis pràctics per a exemplificar i assimilar de manera experimental el contingut.