Recerca

Estudis o recerques sobre diferents temàtiques en l’àmbit dels estudis urbans, territorials i de mobilitat que combinen mètodes qualitatius, quantitatius i recerca acció-participativa des d’una perspectiva feminista interseccional. Aquests estudis incorporen en les diferents fases de recerca a persones veïnes i dones diverses com a subjectes de coneixement i agents de transformació.