Transformació i intervenció d’espais

Intervencions temporals o permanents de l’espai amb la participació de la comunitat. Són projectes integrals que inclouen una part analítica, una propositiva i una última d’intervenció, donant resposta a necessitats col·lectives. L’objectiu és transformar l’espai per a possibilitar usos i relacions no hegemònics.