Nocturnes


La vida quotidiana de les dones que treballen de nit a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Nocturnes: La vida quotidiana de les dones que treballen de nit en l’Àrea Metropolitana de Barcelona és l’informe de resultats d’un projecte d’investigació-acció feminista participativa que hem realitzat entre 2015 i 2017 amb dones que treballen de nit en l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L’objectiu del projecte és visibilitzar i analitzar com el disseny i la planificació urbana en l’AMB, les seves ciutats i barris afecta al desenvolupament de la vida quotidiana de les dones que treballen de nit.

Hem utilitzat la metodologia d’investigació-acció feminista participativa amb la finalitat que sigui un projecte col·lectiu, en la seva elaboració i en la seva autoria. La metodologia del projecte ha promogut que les dones involucrades decidim com volem presentar els resultats i visibilitzar el treball col·lectiu que hem fet durant aquest temps.

L’informe inclou primer una revisió de la literatura i els estudis amb relació a la planificació urbana nocturna, seguit d’una part de descripció del projecte, on es defineixen els objectius, el marc metodològic, qui forma part de l’equip investigador, les fases del projecte, així com les eines participatives de recol·lecció i anàlisi de dades. En el capítol quatre es presenten els principals resultats, on parlem dels impactes del gènere en el treball nocturn i els impactes del treball nocturn en la vida quotidiana de les dones, en concret, d’elements de la planificació urbana com la mobilitat i la seguretat, però també dels impactes en la salut i en les relacions socials. L’informe finalitza amb un conjunt de propostes d’actuacions que han estat elaborades col·lectivament i dirigides a les administracions, institucions i agents implicats en la planificació urbana, la xarxa de mobilitat i transport, i els drets laborals a la regió de l’AMB perquè puguin incorporar-les en els seus programes i polítiques.

Autores: Col·lectiu Punt 6

Pàgines: 79

Any: 2017

Editorial: Col·lectiu Punt 6

Share