Compareixença en el Parlament de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles.

El 30 de maig la nostra companya Blanca Valdivia va fer una compareixença en el Parlament de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles.

En la intervenció va subratllar la importància d’incorporar una perspectiva feminista en la llei, així com mesures concretes per a fer front a les desigualtats de gènere que es materialitzen en els nostres territoris, vinculades amb la feminització de les cures, la percepció de seguretat o les diferències en els patrons de mobilitat, entre altres aspectes.

Aquí podeu llegir el text i veure el vídeo la compareixença.

Text de la compareixença

Vídeo de la compareixença

Share