Integració de la perspectiva de gènere en el Pla Director de Mobilitat de l’ATM


El projecte se centrava en assessorar l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona en integrar una perspectiva de gènere en la redacció del Pla Director de Mobilitat 2020-2025.

La metodologia utilitzada va ser la revisió i incorporació de la perspectiva de gènere en els diferents documents que conformaven el pla (Diagnòstic, Proposta i Mesures), així com la revisió del llenguatge en tots els documents del pla. També es va redactar una secció que descrivia la mobilitat amb perspectiva de gènere on es van incloure anàlisi de gènere de les dades de la EMEF. Finalment, es van redactar mesures específiques en el pla per integrar la perspectiva de gènere de manera transversal en les accions a implementar.

Any: 2019-2020

Clienta: Autoritat del Transport Metropolità – ATM

Compartir