Integració de la perspectiva de gènere en el Pla Director d’Infraestructures del ATM


Foto: Capítol Perspectiva de gènere del Resum executiu del PDI

L’objectiu era assessorar l’ATM per integrar la perspectiva de gènere en la Pla Director d’Infraestructures 2021-2030.

Per dur a terme aquest projecte revisem els diferents documents que integren el pla, redactem el capítol de perspectiva de gènere en la mobilitat, definint 10 criteris de gènere en la mobilitat. Per definir els criteris de gènere es va fer un treball d’observació participant en diferents infraestructures de transport públic (tramvia, tren de rodalies, FGC, metre i bus) i es van entrevistar diferents persones d’operadores de transport (TRAM, FGC, Rodalies Renfe, PTOP Generalitat, TMB).

Any: 2020-2021

Clienta: Autoritat del Transport Metropolità – ATM

Compartir