Procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilassar de Dalt


L’objectiu principal d’aquest procés ha estat completar amb informació qualitativa l’elaboració de la diagnosi i de les propostes dins del Pla de Mobilitat de Vilassar de Dalt a través d’un procés participatiu.

Aquest procés participatiu s’ha desenvolupat en coordinació amb l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, l’equip redactor del Pla de Mobilitat de l’empresa EPIM i amb el suport de l’Oficina de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Diputació de Barcelona. En el procés participatiu es van dur a terme diverses activitats: jornada informativa d’obertura del procés, tallers participatius amb joves, gent gran, persones amb diversitat funcional, dones i associacions veïnals i una jornada telemàtica d’elaboració de propostes. El procés va incloure la creació d’una comissió de seguiment que va donar seguiment al procés participatiu, a l’elaboració del pla i donarà seguiment a la seva implementació.

Any: 2019-2020

Clienta: Ajuntament de Vilassar de Dalt

Compartir