Procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilassar de Dalt


Procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilassar de Dalt

L’objectiu principal d’aquest procés ha estat completar amb informació qualitativa l’elaboració de la diagnosi i de les propostes dins del Pla de Mobilitat de Vilassar de Dalt a través d’un procés participatiu.

Aquest procés participatiu s’ha desenvolupat en coordinació amb l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, l’equip redactor del Pla de Mobilitat de l’empresa EPIM i amb el suport de l’Oficina de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Diputació de Barcelona. En el procés participatiu es van dur a terme diverses activitats: jornada informativa d’obertura del procés, tallers participatius amb joves, gent gran, persones amb diversitat funcional, dones i associacions veïnals i una jornada telemàtica d’elaboració de propostes. El procés va incloure la creació d’una comissió de seguiment que va donar seguiment al procés participatiu, a l’elaboració del pla i donarà seguiment a la seva implementació.

Any: 2019-2020

Clienta: Ajuntament de Vilassar de Dalt

Compartir