Revisió del servei de lavabos de la UAB amb perspectiva de gènere


Foto: Mapa comunitari dels lavabos de la UAB

L’objectiu principal és descriure les necessitats físiques i relacionals que es deriven del servei de lavabos i definir uns criteris propositius i participats que siguin estratègics per a una transformació feminista capaç d’atendre les necessitats d’equitat, seguretat, salut i confort de la comunitat universitària en la seva diversitat.

Aquesta revisió planteja la necessitat d’abordar la definició d’aquesta mena de serveis comunitaris des d’una perspectiva de gènere interseccional i per tant feminista. 

Tot això atenent condicionants que es deriven de l’àmbit de la vida comunitària en dues escales, la relativa al Campus de Bellaterra i la relativa a la configuració dels mòduls de servei.

La metodologia va consistir en revisar documentació existent, observació participant per a revisar diferents lavabos en diferents espais i facultats de la UAB, un taller per a definir de manera participativa les variables d’anàlisis i una jornada oberta de diagnòstic participat del servei de lavabos. L’informe recull criteris propositius que avancin cap a l’equitat de gènere, la millora de la percepció de seguretat, la salut i el confort. 

Any: 2021

Clienta: Observatorio por la Igualdad, Universidad Autónoma de Barcelona

Compartir