Blanca Valdivia Gutiérrez

Sociòloga urbana per la Universitat Complutense de Madrid i Doctora en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica per la Universitat Politècnica de Catalunya amb la tesi “La ciutat cuidadora. Qualitat de vida urbana des d’una perspectiva feminista”. Entre 2008 i 2015 vaig treballar com a investigadora en el Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC, desenvolupant projectes sobre immigració, espai públic i habitatge i sobre polítiques d’habitatge.

Els meus principals temes de treball estan vinculats amb com aterren les cures, la salut i l’ecofeminisme en el territori i la planificació territorial des d’una perspectiva feminista.