Espais per a la vida quotidiana


Auditoria de qualitat urbana amb perspectiva de gènere.

L’Auditoria de Qualitat Urbana amb perspectiva de Gènere (ACUG) és una eina d’avaluació urbana que permet comprovar l’aplicació transversal de la perspectiva de gènere en l’urbanisme, tant en els espais com en la gestió, a partir de l’anàlisi integral dels aspectes socials, físics i funcionals d’un entorn concret.

L’Auditoria proposa una avaluació transversal incorporant diferents agents així com coneixements. L’Auditoria ha estat dissenyada perquè les administracions locals l’apliquin en l’escala temporal i espacial del barri, ja que focalitza i aprofundeix en un entorn pròxim determinat on viuen persones concretes.

Aquest manual inclou les eines qualitatives utilitzades per a realitzar el Diagnòstic participat, incloent-hi l’experiència de les persones: recorreguts de reconeixements, observació participant, dinàmiques participatives i entrevistes. En el capítol de l’Avaluació de l’espai urbà desenvolupem un sistema d’indicadors per als tres tipus d’espais avaluats a partir de cinc qualitats urbanes necessàries per a respondre a les necessitats de la vida quotidiana, considerant aspectes físics, socials i funcionals: proximitat, diversitat, autonomia, vitalitat i representativitat. En el capítol Avaluació de la gestió urbana, es desenvolupen els indicadors que avaluen la transversalitat de gènere en la gestió urbana del context socioespacial sobre la qual es treballa, considerant tres qualitats necessàries: multiescalar, interdisciplinari, participativa.

El manual també inclou exemples d’aplicació dels indicadors en diferents municipis de Catalunya i en un barri de Buenos Aires.

Autores: Col·lectiu Punt 6 Adriana Ciocoletto

Pàgines: 139

Any: 2014

ISBN: 978-84-16033-39-3

Editorial: Comanegra

Share