Diagnòstic Urbà amb perspectiva de gènere de l’entorn del Pou de la Figuera


El diagnòstic urbà tenia com a objectiu principal incorporar les necessitats de la vida quotidiana de les dones del barri en la seva diversitat. Per desenvolupar aquest objectiu es van realitzar diverses activitats prioritzant la participació de les dones i persones no binàries que han permès recollir les diferents mirades i experiències entorn de la seva vida quotidiana en el barri i en el Pou de la Figuera i el seu entorn.

La metodologia es va haver d’adaptar a la situació de la pandèmia per COVID-19 durant els mesos de tardor de 2020. Les activitats que es van dur a terme van incloure una estratègia de comunicació fina per contactar amb el màxim de dones diverses del barri, arribar a aquelles que normalment no participen en els canals formals de l’ajuntament o que no hi poden per horaris o dependències. Preparar i dinamitzar dues marxes exploratòries amb el grup de dones del matí i el grup de dones de la tarda. Aquesta activitat va consistir en 3 sessions de treball amb cada grup. També es van realitzar dos grups específics de treball amb grups de dones no representades en els grups de dones participants en les marxes per poder recollir la seva experiència. Es va elaborar un qüestionari on line per aquelles dones que no podien participar presencialment en les activitats programades. I finalment es va fer la sistematització de tota la informació recollida durant totes les activitats i elaboració d’un informe.

Any: 2020

Clienta: Ajuntament de Barcelona

Compartir