Enquesta d’assetjament sexual en TRAM 2021


L’objectiu del projecte era realitzar l’enquesta d’assetjament sexual en tramvia per a TRAM (Trambaix UTE i Trambesòs UTE són les empreses que gestionen l’operació del tramvia) per a recollir una mostra específica en la xarxa de Tramvia de l’enquesta d’assetjament sexual en el transport públic que s’havia realitzat per l’ATM.

Seguint l’enquesta que s’ha realitzat en l’àmbit del Sistema Integral de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), TRAM va recollir una mostra de 800 enquestes amb dones usuàries habituals de tramvia per a saber quina és la seva experiència en relació amb l’assetjament sexual. Col·lectiu Punt 6 ha acompanyat a TRAM en el disseny de la mostra representativa de dones usuàries, el disseny del qüestionari, el treball de camp per recollir les enquestes i l’anàlisi de les dades recollides, amb l’objectiu de presentar els resultats. A més de l’elaboració de l’enquesta i l’anàlisi de resultats, l’informe incorpora recomanacions per a integrar l’abordatge de les violències sexuals en un pla d’acció de TRAM.

Any: 2021

Clienta: TRAM

Compartir