Marxes exploratòries amb metro i bus TMB


Les Marxes Exploratòries realitzades en TMB, es van proposar com una activitat d’anàlisi de la mobilitat a través de l’abordatge de la seguretat des d’una perspectiva comunitària i feminista.

Les Marxes Exploratòries són una eina per descriure col·lectivament l’espai urbà i serveixen per a diagnosticar i fer propostes des de l’experiència viscuda, analitzant la influència de l’entorn físic en la percepció d’(in)seguretat de les dones. Aquest informe recull i organitza les aportacions realitzades per les dones participants, en relació amb els 6 principis de seguretat urbana des d’una perspectiva feminista que treballa el Col·lectiu Punt 6. Amb aquests resultats es van realitzar aportacions a l’anàlisi de transformacions futures que puguin millorar aspectes diversos de la percepció d’(in)seguretat a l’entorn del municipi.

Any: 2022

Clienta: Transports Metropolitans de Barcelona – TMB

Compartir